Search
Produkten har lagts till i din varukorg

Leasing av träningsredskap

Vi kan erbjuda finansiering för ditt företag / Gym genom fördelaktiga leasingavtal.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där vi äger det leasade objektet och du nyttjar det.

Fördelar med leasing

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget eller gymmet låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  • Den leasade utrustningen utgör säkerheten för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingtiden, och därmed kostnaden, anpassas bland annat till utrustningens ekonomiska livslängd, vanligen är leasingtiden 36-72 månader.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad och företaget får också lyfta hela momsen på hyran.
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Budgeteringen och likviditetsplaneringen blir enkel då leasingtagaren i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasingperioden.

Månadskostnad och restvärde

Månadskostnaden påverkas av utrustningens restvärde och leasingavtalets längd. Ett högre restvärde och en lång hyrestid ger lägre månadskostnad – och tvärtom. Normalt använder vi oss av 10% restvärde.

Exempel på månadskostnad

BeloppTid 36 MånTid 72 Mån
40 000:-1143/mån613/mån
100 000:- 2830/mån1514/mån
250 000:-7040/mån 3772/mån
500 000:-14035/mån 7475/mån
1000 000:- 27970/mån  14900/mån

Månadskostnaden är ungefärlig och kan variera beroende på ränteläge och kreditvärdighet.
Månadskostnaden i ovan exempel är framtaget med 10% restvärde.
Alla priser är exkl. moms.

Kontakta oss här för mer information